Welkom bij HDP

HDP Real Estate is ontwikkelaar en adviseur voor de herbestemming en verduurzaming van bestaande gebouwen. HDP Real Estate ontzorgt eigenaren en gebruikers van huisvesting met de wens om gebouwen een nieuwe bestemming te geven en te verduurzamen.

Voor herbestemmen en verduurzamen heeft HDP Real Estate een herkenbare visie. Initiatieven voor herbestemmen moeten komen vanuit de markt en de overheid zal zich flexibel moeten opstellen. Alleen zo kunnen waardevolle gebouwen een nieuw leven krijgen. Verduurzamen van bestaande gebouwen staat voor HDP Real Estate in het teken van meer comfort, minder kosten en een hogere waarde. Hierbij gaat het niet alleen om energieverbruik, maar ook om de gebruiks- en toekomstwaarde van het gebouw.

HDP Real Estate is de onderneming van René Hersbach. Na 25 jaar ervaring als projectmanager en ontwikkelaar van gebouwen, richt hij zich nu met HDP Real Estate op het herbestemmen en verduurzamen van bestaande gebouwen. 

“Ik ben er van overtuigd geraakt dat er de afgelopen jaren voldoende nieuwbouw is gerealiseerd voor de komende decennia, waardoor de opgave van de komende tijd zal liggen in het beter gebruiken van de bestaande gebouwen".

Met vriendelijke groet,
Ing. René Hersbach MRE MRICS.