Duurzaamheid

Bijna alle stakeholders in Vastgoed ondervinden druk om iets te doen met duurzaamheid. Zoals in bijna alle markten stellen bedrijven in toenemende mate MVO-eisen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aan elkaar. Hierdoor wordt MVO in het zakelijk verkeer steeds vanzelfsprekender. Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, noemt dit een ‘kettingreactie’. Enkele belangrijke trends die volgens MVO Nederland de versnelling illustreren:

  • Kostenbesparing is het belangrijkste motief geworden om met MVO te beginnen. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door;
  • Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op.  Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker opgepakt als strategisch speerpunt;
  • Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen;
  • Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat een bedrijf duurzaam produceert, en hier open en duidelijk over communiceert. Ook over de dilemma's. 

Klanten vragen naar de duurzame ambities van hun leveranciers, beleggers willen alleen nog investeren als het aan te kopen vastgoedproject duurzamer is dan het overige (leegstaande?) aanbod.  DTZ  schrijft in haar rapport “Het aanbod veroudert: Kansen voor de kantorenmarkt” in 2010 het volgende:

  • “Oplossingen zijn denkbaar voor structureel kantorenaanbod op gunstige locaties. Een van die oplossingen is het verduurzamen van deze kantoren. Verduurzamen betekent minder risico op leegstand. Voor beleggers interessant omdat er schaarste is aan duurzame kantoorgebouwen. Voor gebruikers interessant omdat dit kostenbesparing kan betekenen;
  • Wel betekent verduurzamen dat investeringen nodig zijn in een gebouw dat nog niet is afgeschreven. Vaak levert een dergelijke investering pas na 5 tot 10 jaar rendement op;
  • Een andere oplossing is het gebouw een nieuw leven te geven, bijvoorbeeld door het herbestemmen van het structurele aanbod. Dit betekent dat ook de overheid haar beleid op dit vlak moet versoepelen. Regels en eisen rondom het wijzigen van bestemmingen vormen  nu nog te vaak een belemmering.”

Voor herbestemmen en verduurzamen heeft HDP Real Estate een herkenbare visie. Initiatieven voor herbestemmen moeten komen vanuit de markt en de overheid zal zich flexibel moeten opstellen. Alleen zo kunnen waardevolle gebouwen een nieuw leven krijgen. Verduurzamen van bestaande gebouwen staat voor HDP Real Estate in het teken van meer comfort, minder kosten en een hogere waarde. Hierbij gaat het niet alleen om energieverbruik, maar ook om de gebruiks- en toekomstwaarde van het gebouw.

Voor meer duurzaamheid zie de website van de Dutch Green Building Council