Over HDP Real Estate

HDP Real Estate is de onderneming van René Hersbach. Na 25 jaar ervaring als projectmanager en ontwikkelaar van gebouwen, waarvan de laatste 15 jaar bij ING Real Estate Development is de afbouw van de activiteiten door ING RE voor hem aanleiding om te starten als zelfstandig ondernemer. Op 1 mei 2012 is HDP Real Estate gestart. HDP Real Estate richt zich op het herbestemmen en verduurzamen van bestaand vastgoed. René is ervan overtuigd geraakt dat er de afgelopen jaren voldoende nieuwbouw is gerealiseerd voor de komende decennia, zodat de opgave van de komende tijd zal liggen in het beter gebruiken van de bestaande gebouwen.

Wat maakt HDP Real Estate onderscheidend?

Gedreven Als we het potentieel van een locatie zien, nemen we het initiatief. Wij zijn enthousiaste ontwikkelaars met een herkenbare visie voor herbestemmen en verduurzamen die succesvol met klanten, beleggers, gebruikers en de overheid samenwerken. Daarin willen wij ons onderscheiden. Samenwerking zien wij als een langdurig partnerschap.

Creatief Met creativiteit en innovatie ontwikkelen wij het concept voor de (her)ontwikkeling van het volledige project. Op deze manier maken we een perfecte verbinding met het bestaande stedelijk milieu. HDP Real Estate zoekt en vindt een evenwicht tussen wensen van de betrokken partijen in de praktijk. Hierbij streven wij naar het overtreffen van verwachtingen van klanten door het versterken van het duurzaam rendement van de bestaande omgeving. Wij leveren resultaten waarop alle betrokken partijen met trots en tevredenheid zelfs decennia later terugkijken kunnen.

Deskundig Met meer dan 25 ervaring als projectmanager en ontwikkelaar van gebouwen, waarvan de laatste 15 jaar bij ING Real Estate Development, heeft René Hersbach vele uiteenlopende projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Met ondernemerschap als uitgangspunt. In ons vakgebied is ondernemerschap maatgevend voor het resultaat van projecten.

Duurzaam Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt en beoordelingscriterium voor onze projecten. Wij benaderen duurzaamheid vanaf het strategisch niveau: Duurzaamheid moet leiden tot verlaging van de kosten, voor verhoging van de waarde en voor verbetering van het comfort voor de gebruikers. Door duurzaamheid van het prille begin van het project een integraal onderdeel te maken van het ontwerpproces, blijven de kosten onder controle en het proces beheersbaar.

HDP Real Estate creëert omgevingen waar mensen genieten van wonen, werken, winkelen of recreatie. Langdurige tevredenheid van eindgebruikers betekent voor investeerders een duurzaam rendement op hun investeringen. Onze kwaliteit wordt bereikt door kennis, innovatie en een duurzame benadering van de opgave. Wij gaan tot het uiterste om de verwachtingen van onze klanten te kunnen overtreffen.