Projecten

In opdracht van de gemeente Vlaardingen voert HDP Real Estate een onderzoek uit naar de haalbaarheid van herbestemming van de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan te Vlaardingen naar werkruimte voor ZZP'ers en nieuwe ondernemers.

In samenwerking met HDP Real Estate heeft een groep Vlaardingse ondernemers voor de voormalige brandweerkazerne een visie opgesteld voor herbestemming naar werkruimte voor ondernemers. De herontwikkelde brandweerkazerne moet de thuisbasis worden voor een Vlaardingse ondernemers community. De plannen zijn gepresenteerd en omarmd door de gemeente Vlaardingen. Als eerste stap wordt thans een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, vooruitlopend op een overeenkomst met de gemeente voor de herontwikkeling.