Projecten

De gemeente Vlaardingen heeft in juni 2016 partijen uitgenodigd om een bieding te doen op de voormalige Juliana van Stolbergschool aan de Groen van Prinstererstraat te Vlaardingen. Deze bieding moest vergezeld gaan van een plan voor de herbestemming van het gebouw uit 1883.

HDP Real Estate heeft in samenwerking met Treurniet architectuur, bouwkundig adviesbureau Baas, Wolf+Dikken installatie advies en Bouwkosten advies TBB De Zwaan een plan ontwikkeld om het schoolgebouw te behouden en hierin loftwoningen in een hofje te realiseren. Op basis hiervan heeft het college van B&W van de gemeente Vlaardingen op 8 november 2016 besloten om het project te gunnen aan HDP Real Estate.

De ontwerpfase is afgerond. De verkoop start binnenkort. Voor meer informatie en verkoop: Makelaardij Thuis Vlaardingen