Projecten

De gemeente Vlaardingen heeft in juni 2016 partijen uitgenodigd om een bieding te doen op de voormalige Juliana van Stolbergschool aan de Groen van Prinstererstraat te Vlaardingen. Deze bieding moest vergezeld gaan van een plan voor de herbestemming van het gebouw uit 1883.

HDP Real Estate heeft in samenwerking met Treurniet architectuur en Bouwkundig adviesbureau Baas een plan ontwikkeld om het schoolgebouw te behouden en hierin loftwoningen in een hofje te realiseren. Op basis hiervan heeft het college van B&W van de gemeente Vlaardingen op 8 november 2016 besloten om het project te gunnen aan HDP Real Estate.

De ontwerpfase start begin 2017.